Thiếu hiểu biết của người dân về bể phốt

Sự thiếu hiểu biết của nười dân về kiến thức bể phốt.
Bể phốt là công trình xử lý nước thải sinh hoạt cục bộ rất phổ biến tại Việt Nam.

Để phát huy vai trò của công trình xử lý nước thải tại chỗ này cần quản lý vận hành và bảo dưỡng bể phốt đúng cách, nhất là với điều kiện ở nước ta hiện nay, khi phần lớn nước thải, sau khi xử lý sơ bộ ở bể phốt hầu hết được xả ngấm trực tiếp vào đất hoặc ra cống thoát nước chung nhiều khi gây ra hiện tượng tắc và phải thông tắc cống...


Việc hiểu rõ và làm tốt công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng bể tự hoại, quản lý phân bùn khi thông tắc cống hút bể phốt là một vấn đề cần thiết để đảm bảo vệ sịnh môi trường. Chính vì vậy, việc tiến hành triển khai “ Ngiên cứu hiện trạng sử dụng bể bể phốt và quản lý phân bùn bể phốt” là một vấn đề cấp thiết.
Tuy nhiên hầu hết người dân Việt nam vẫn chưa nắm rõ được hết thông tin về bể phốt mà họ đang sử dụng. Kết quả điều tra khảo sát cho thấy:
- 68.6 % là loại bể tự xây không có bản vẽ.

bản vẽ bể phốt

 

bản vẽ bể phốt

- 31.4% là nhà mua và thuê lại không có thông tin về bể phốt.
- 100% bể chỉ tiếp nhận nước đến từ khu vệ sinh tuy nhiên khi hút bể phốt thì trong bể tự hoại có chứa nhiều vật chất gây cản trở quá trình xử lý như: áo quần, băng vệ sinh, bao cao su…

- 100% người được hỏi đều không biết bùn vận chuyển đi đâu sau khi hút.
- Nếu yêu cầu hut be phot định kì có 34,3% số nhà đồng ý vì nghỉ đó là quy định nên cần phải thực hiện, có 65,7 không đồng ý vì cho rằng không cần thiết lại tốn kinh phí. Tuy nhiên tất cả đều không biết cần phải hút bể phốt định kì để đảm bảo khả năng xử lý của bể tự hoại.
Từ các số liệu tổng hợp từ cuộc khảo sát thì cho chúng ta thấy rằng các bể phốt chủ yếu được xây dựa trên kinh nghiệm của thợ xây, không có bản thiết kế và thường xây theo kiểu hình hộp với hai ngăn chính và một ngăn rút, quá trình vận hành bảo dưỡng bể tự hoại còn chưa được tốt, người sử dụng cho cả các thứ không nên cho vào bể tự hoại làm ảnh hưởng xấu đến quá trình xử lý trong bể, người dân chỉ hút bùn khi bể đầy hoặc sửa chữa lại nhà, họ chưa quan tâm lắm về việc quản lý phân bùn, việc cần thiết phải hút bể phốt đúng định kỳ .

Xem thêm : hút bể phốt tại Đông Anh