Sự thật về cây có thể gây ô nhiễm không khí

       Sau nhiều cuộc nghiên cứu cuối cùng các nhà khoa học đã làm rõ được sự thật về việc cây cối cũng có thể gây ô nhiễm không khí.

Nhựa phá hủy môi trường biển

      Theo đánh giá của các nhà khoa học, hiện môi trường biển đang bị phá hủy nghiêm trọng do lượng rác thải nhựa ngày càng tăng cao.

Hình ảnh những sinh vật đột biến do ô nhiễm môi trường

      Tình trạng ô nhiễm môi trường toàn cầu đã và đang gây những hậu quả nhiêm trọng cho cuộc sống con người. Cùng với đó là sự ảnh hưởng tới cuộc sống của các loài sinh vật trên cạn và dưới nước. Nhiều sinh vật bị đột biến gen và có hình thù kỳ cục làm cho các nhà khoa học phải đâu đầu khi nghiên cứu.

Văn hóa vứt rác của người Việt Nam

      Nếu như tại Nhật Bản người ta sẵn sàng mang rác về nhà để góp phần bảo vệ môi trường thì tại Việt Nam chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh người Việt Nam vứt rác ra ngoài hoặc ra chân thùng rác.