hút bể phốt

Hiện lay các công trình mọc lên dất nhiều lam cho thanh phố ha nội của chúng ta trở lên cống ranh bị cát đá chôi xuống nhiều lên gây ra tắc cống 

đây là một hinh ảnh của quận hoàng mai hà nội,nhân viên công ty chúng tôi hút bể phốt ,lạo vết cống dãnh hút cống tại hoàng mai hà nội

vì vậy lếu chúng ta không hút cống và lạo vét thường xuyên thì gây ra tắc cống