thông tắc cống

hiện nay các nhà máy sử lý nước sạch tại hà nội không sử lý sạch sẽ lên mức báo động điển hình nước sạch tại quận hoàng mai hà nội do nhà máy không sủ lý lên gây ra cặn bửn

                                                        thông tắc

vì vậy chúng tôi khuyến cáo các hộ dân lên phải thông tắc thường suyên vá chú ý đến nước nhà minh để đảm bảo vệ sinh ,các cơ quan lên vào cuộc để đảm bảo nước sạnh cho người dân ngày càng một tốt hơn