Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

Ngành công nghiệp dịch vụ môi trường nói chung là ngành công nghiệp cung cấp các công nghệ (như công nghệ hut be phot, thông tắc cống), thiết bị, dịch vụ, sản phẩm môi trường phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường nhằm xử lý, kiểm soát ô nhiễm rác thải, khắc phục cạn kiệt tài nguyên, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường
Hiện nay, hoạt động dịch vụ môi trường của Việt Nam đang dần trở nên chuyên môn hoá sâu, mang tính công nghiệp với các doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung ứng dịch vụ xử lý rác thải,chế biến rác thải,thông tắc bể phốt. Mặc dù, ngành công nghiệp môi trường ở Việt Nam hình thành một cách có hệ thống (hầu như chỉ mang tính tự phát) nhưng đã và đang có những đóng góp tích cực không chỉ cho bảo vệ môi trường mà còn hứa hẹn như một ngành kinh tế với nhiều tiềm năng phát triển. Với xuất phát điểm là các công ty vệ sinh môi trường - nay là Công ty Công ty TNHH dịch vụ môi trường Hà Nội - Công ty từ rất sớm hoạt động trong lĩnh vực chuyên thông hút bể phốt và thông cống ngầm và dịch vụ chuyên thu gom, vận chuyển xử lý chất thải và vệ sinh đô thị. Ở Việt Nam hiện nay hệ thống các công ty môi trường đô thị đã phát triển ở hầu hết các tỉnh/thành trên cả nước.