Không có ảnh

Xe hút bể phốt chuyên dụng

Tháng Mười Hai 11, 2019 admin 0

Xe hút bể phốt chuyên dụng và hút bùn đất trong hệ thống đường ống cống, thông tắc cống, thông tắc đường ống nước sạch, […]

Không có ảnh

Máy thông tắc cống

Tháng Mười Hai 11, 2019 admin 0

Máy thông tắc cống và thông tắc đường ống nước sạch, hút bể phốt, trống thấm trần nhà, thau rửa bể nước sạch, nắp đặt […]

Thau rửa bể nước

Tháng Mười 21, 2019 admin 0

Thau rửa bể nước sạch và thông tắc đường ống nước sạch, thông tắc cống, xử lý mùi hôi, hút bể phốt, cải tạo đường […]