theo trung tâm

Hút bể bi ô ga tại

Tháng Ba 14, 2020 admin 0

Hút bể bi ô ga tại quận huyện, hút bể phốt, hút bể xử lý nước thải, hút bùn đất trong hệ thống đường cống […]

Không có ảnh

Hút bùn đất cống ngầm

Tháng Hai 27, 2020 admin 0

Hút bùn đất trong cống ngầm và hệ thống đường ống cống rãnh thoát nước sinh hoạt, hút bể phốt, hút bể ga, thông tắc […]

Không có ảnh

Kỹ thuật thông tắc cống

Tháng Hai 25, 2020 admin 0

Kỹ thuật thông tắc cống, thông tắc đường ống nước sạch, thông tắc đường ống cống thoát nước nhà vệ sinh, thông tắc cống rãnh […]