Không có ảnh

Hút bùn đất cống ngầm

Tháng Hai 27, 2020 admin 0

Hút bùn đất trong cống ngầm và hệ thống đường ống cống rãnh thoát nước sinh hoạt, hút bể phốt, hút bể ga, thông tắc […]

Không có ảnh

Kỹ thuật thông tắc cống

Tháng Hai 25, 2020 admin 0

Kỹ thuật thông tắc cống, thông tắc đường ống nước sạch, thông tắc đường ống cống thoát nước nhà vệ sinh, thông tắc cống rãnh […]

Không có ảnh

Thông tắc đường cống

Tháng Hai 19, 2020 admin 0

Thông tắc đường cống và thông tắc cống, thông tắc đường ống nước sạch, trống thấm trần nhà, thau rửa bể nước sạch, xử lý […]

Không có ảnh

Hút hầm cầu chuyên nghiệp

Tháng Hai 18, 2020 admin 0

Hút hầm cầu chuyên nghiệp và hút bể phốt, hút bùn đất trong đường cống hiến thoát nước Thông tắc cống, thông tắc nước sạch, […]